OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ÚVOD

 

Milý priatelia.

Predstavujeme Vám touto stránkou naše spoločenstvo, ktoré je budované na hodnotách vychádzajúcich zo Svätého Písma- Biblie. Na stránke nájdete niekoľko článkov, aktuálne informácie zo sveta, odkazy na videozáznamy toho čo Boh koná v dnešnej dobe, časopis LOGOS, internetovú TV a iné. V kontaktoch je mailová adresa, kde nám môžte písať Vaše podnety.

Ohľadom našich stretnutí a aktivít v Holíči a okolí spomeniem, že pri pravidelných stretnutiach sa vyprávame o rôznych spoločenských témach a hľadáme pohľad na súčasné, historické i budúce udalosti v našom regione a vo svete cez Sväté Písmo. Zaujímame sa o konkrétnych ľudí v našom okolí a prosíme Boha o uzdravenia chorých, ľudí bez práce, aby našli príležitosť k zárobku, nesieme dobré správy o nádeji pre tento časný ale aj večný život.  Povzbudzujeme ľudí ku konzervatívnym hodnotám ako je manželský (muž a žena) a rodinný život, pracovné a iné sociálne návyky. Boh dáva šancu všetkým bez rozdielu sociálneho a rasového pozadia a to sa snažíme prakticky aplikovať.

Patríme do hnutia, ktoré sa radí medzi kresťanské letnično - charizmatické cirkvi. Ide o najrýchlejšie rastúce hnutie súčasnej doby s počtom cez 600 milionov ľudí po celom svete. Veríme v pravdivosť Biblie, ktorá je Božím odkazom pre ľudstvo. Veríme v Boha ako Stvoriteľa neba, zeme, vesmíru a všetkého čo ich napĺňa. Veríme v Záchrancu ľudstva, ktorým je Ježiš z Nazareta. Ide o osobu jediného Božieho Syna, ktorý zostúpil z oblastí pre nás neviditeľných a stal sa človekom, žil dokonalý život, od určitého obdobia hovoril verejne o Božom volaní k návratu do vzťahu s Ním pre všetkých ľudí, robil mimoriadne zázraky ako uzdravenia nevyliečitelných nemocí, utíšenie vetrov a búrky a oslobodenia ľudí od zlých duchov. Ukončil svoju pozemskú misiu vydaním svojho života na hroznú smrť na kríži ako prijatie odsúdenia za naše morálne zločiny. Po uložení mŕtvoly do hrobu na tretí deň vstal a pred zrakmi vyše 500 ludí sa vzniesol do oblakov a odišiel k Božiemu trónu, odkial poslal Svätého Ducha. On svedčí o pravde do dnešných dní na tejto zemi. Ľudia ktorí pravdu prijímajú sprevádza Božia moc, ako potvrdenie od Boha. Na základe tohto presvedčenia poriadame stretnutia pod názvom liečenie, kde boli už stovky ľudí a máme odozvy o nadprirodzených uzdraveniach z rakovín, problémov s nohami, chrbticami a mnohé ďalšie.