OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výchova detí.

 

Výchova detí.

Dôležité je vedomie, že nie sme na svete sami a svet sa netočí okolo nás. Je treba splodiť a vychovať novú generáciu, ktorá bude pokračovať v našej práci. Božie prikázanie prvým manželom bolo: "ploďte sa a množte sa, naplňte zem a vládnite nad ňou". Tento príkaz, aj keď bol vydaný pred niekoľkými tisícročiami, je ďalej platný a nikdy nebol zrušený.

V tejto sekcii nájdete články týkajúce sa výchovy detí a vnútorných postojov, ktoré túto výchovu majú sprevádzať.

Prvým článkom je prepis knihy od J.A. Komenského, ktorý bol veriaci človek a na základe Biblie spísal svoje známe práce o výchove a vzdelávaní detí.