OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kresťanstvo

Kresťan je človek, ktorý má vzťah s Bohom. V Svätom Písme - Biblii je zaznamenané, že Boha uvidia tí, ktorý majú čisté srdce. Srdce je pošpinené každým zlým slovom, myšlienkou, skutkom a zlom ktoré človek robí, myslí, hovorí, vidí a počuje. Srdce človeka môže a chce očistiť Boh, ale podmienka je s úctou Boha poprosiť. Spravodlivý Boh vo svojej veľkej láske daroval svojho Jediného Syna, aby sme nezahynuli vo večnej samote a trápení pre naše zločiny, ale aby sme mohli žiť navždy s Ním - našim Otcom. Jeho Syn zostúpil z neba, stal sa človekom ako sme my. Bol vo všetkom poslušný Otcovi a nikedy nespravil chybu. Preto ako čistý - Svätý Boží Baránok, mohol dať svoj život ako výkupné za nás. Svojim životom plne zaplatil za naše zločiny a získal nám úplné odpustenie u Otca a prístup do Jeho prítomnosti. To znamená možnosť priamych Božích zásahov do našich životov a zlámanie moci temna - satana a smrti.

Ak sme vo vzťahu s Ježišom Nazatetským, nepotrebujeme oslovovať žiadne iné duchovné bytosti - anjelov, zomrelých ľudí aby nám pomáhali. Ježiš z Nazareta je živý a je blízko každému človeku. V každý čas, na každom mieste môžme volať k Nemu a počuje nás. Je pri nás, nepotrebujeme sochy, predmety ani obrazy, aby sme si Ho pripomenuli, lebo On je s nami osobne. Hovorí k nám skrze svoje slovo - Sväté Písmo - Bibliu a Svätého Ducha. Každému, kto o Ňom počul a v Neho uveril odkazuje: zostaňte v mojom slove, poznáte pravdu a tá vás učiní slobodnými.

Pán Ježiš nám dáva dary v ľuďoch, cez ktorých sa k nám prihovára. Treba vidieť, kto cez toho človeka hovorí. Petrovi sa stalo, že hovoril čo mu Otec zjavil - dal nadprirodzene poznať. Ale následne hovoril, čo mu šepkal diabol. Ľudia sa mýlia, ale Boh sa nikedy nemýli. Aj svätý Pavol oznámil veriacim, že keby prišiel za veriacimi a hovoril by im niečo iné nech je prekliaty. Dokonca anjel z neba, keby prišiel a hovoril niečo iné nech je prekliaty (Gal.1,7-9). Pán Ježiš hovorí to isté: kto by pridal k tomu čo je v Svätom Písme bude mu pridaných rán , ktoré sú tam popísané, keby odobral bude mu odobratý podiel na večnom živote. (Zj.22,18-19). Pán Ježiš hovorí o tých najbližších otec, matka, bratia, keby hovorili iné ako Ježiš máme sa držať Ježišových slov. Ľudia sa môžu mýliť, Boh sa nemýli nikedy. Preto môžme plne dôverovať Jeho slovu a tým vyjadrujeme svoju lásku k Nemu a budujeme svoje životy na pevnej skale, ktorou je On sám.

  Kresťanstvo sa vyznačuje radosťou, dynamikou a životom. Ide o nasledovanie príkladu života Ježiša Krista. Kresťan je človek, ktorý počul správu o odpustení našich zločinov pre zásluhy Božieho Syna ako človeka Ježiša z Nazareta. On prijal naše odsúdenie a získal nám úplné ospravedlnenie. Zomrel na kríži a na tretí deň vstal. dnes žije a kto o Ňom počuje, zavolá na Jeho meno - Ježiš, bude zachránený.

Skutočne veriaci človek hľadá vedenie Boha vo svojom živote cez Bibliu a Svätého Ducha, pričom opúšťa zlý životný štýl, ktorý je v rozpore z Bibliou. Svojim životom napľňa skutky od Boha vo svojom živote. Stáva sa skrze ponorenie vo vode do Mena Ježiš novým stvorením a súčasťou nového Božieho národa, ktorý je vyvolaný Bohom zo všetkých národov na zemi. Pozvanie je pre každého. Kresťanstvo nie je náboženstvo, je to vzťah lásky Boha a človeka, človeka a človeka.