OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Manželstvo

MANŽELSTVO

http://www.youtube.com/watch?v=IfhYB8OYLMw

Manželia sú si navzájom vlastníctvom. Toto vlastnícke právo je výhradné obojstranne, každý je každého vlastníctvom. Čarodejníctvo má za cieľ narušiť a zničiť túto privátnu sféru.ide hlavne o manipulácie rodinnými príslušníkmi, prácou a pornografiou-smilstvom...  Dokonca aj zdravá miera žiarlivosti jedného manželského partnera na druhého je prirodzená, kedže sú si výhradným vlastníctvom. Kompletná bytosť je muž a žena. Ani jeden z nich sám nie je kompletný.

Tak ako Sára nazývala Abraháma svojím pánom aj toto je myslené ako vyjadrenie vlastníckeho vztahu navzájom, ktorý je rovnocenný. Teda to isté je platné aj naopak. Nieto v tomto verši nadradenosti, ako to mnohí muži zneužívajú .

Ani len deti nemôžu prekračovať intímne hranice jednoty manželstva a ovplyvňovať ho nejakým smerom. Dieťa má prirodzene túžbu vládnuť, toto musí byť však pod rodičovskou kontrolou. Ani žena nie je otrokom svojich detí hlavne pri jednodetných rodinách k tomu môže dôjsť, manželia si musia vedieť oddeliť aj čas samých pre seba. Manželia by mali pravidelne ísť bez detí na dovolenku (medové dni) a pestovať svätú intímnu sféru.

V období starého zákona mladomanželia prvý rok po uzavretí manželstva trávili výhradne budovaním vnútornej jednoty, spoznávaním sa - akoby rok trvali ich medové týždne, muži neišli do boja v čase vojny, finančne boli zaopatrený z rodičovského požehnania. Po takto strávenom roku vedelo manželstvo vstúpiť v inom stupni zbudovanosti a jednoty do každodenných bojov a starostí. Nie je jedno ani do z akej úrovne požehnania po rodičoch manželia začínajú, ako je nastavený ich odrazový mostik. Problémom dnešnej doby je, že manželstvo ihned po svojom vzniku začina existencionálne boje a na svoju úroveň zbudovania nesie neadekvátne bremená. Následkom toho je, že nieto sily pre budovanie vnútornej jednoty popri neustálych problémoch. Takto sa ťažšie vytvorí pevný základ manželstva.

Sexuálny život

Kde je jednota v Bohu, je aj duševná a telesná jednota - sexuálny život. Sexuálny život Vytvára lepšiu jednotu v manželstve a dobrú atmosféru pre celú domácnosť. V oblasti sexuálneho života muž nevládne nad telom ženy ani naopak ide o dobrovolné poddanie sa navzájom. Veľmi dôležitá je metakomunikácia, ktorá pri tom prebieha medzi manželmi. Komunikácia musí byť v manželstve na vysokej úrovni.

Ako často majú žiť manželia manželský.život?

Na to Biblia nedáva presnú odpoved, je to na konkrétnom manželskom páre a ich túžbach. Dôležité, aby ich čisté neegoistické túžby boli uspokojené. Niekto má rád jeden chod, niekto má rád tri chody. Je však dôležité aby v tomto smere našli kompromis, pokiaľ sú chute každého iné. Jediné obmedzenie manželského sexuálneho styku dáva Biblia počas pôstu a menštruácie. Inak nie sú žiadne obmedzenia.

Do akého veku majú žiť manželia sexuálnyživot?

Kým sú schopný sexuálne fungovať, tak si zdrojom pre svojho manželského partnera. Sára a Abrahám sú príkladom toho,že je normálne sexuálne žiť aj vo vysokom veku.

1.kor int. 7 kap.- o manželstve

Prisl. 5kap/ 15-19 Pite vodu z vlastnej studne. Cisterna je nádoba na vodu a ňou si hasíme smäd navzájom. Manžel manželkou a naopak. Dbajme na to, aby boli naše cisterny čisté.

Manželstvo je o vôňach.

Dbajte na vône v manželskom.živote, v domácnostiach. Je dôležité mať kvalitnú peknú postel, ktorá má byť vystlaná láskou. Manželia by mali dbať o svoj výzor. Žena by mala používať kozmetiku, ale aj muž sa musí o seba starať. Po jedle si treba čistiť zuby, lebo je hneď po romantike keď má niekto medzi zubami zvyšky mäsa., je neupravený, nenavoňaný...atd

Inšpiráciu o tom ako majú vyzerať naše vlasy, zuby atd..môžeme nájsť v Šalamúnových piesňach 4 .kap. /1-3vers,11 vers, 3.kap./6vers atd...

Na nenaplnené sexuálne žiadosti prichádzajú démoni, kde je kvalit.sexuálny život majú démoni menšiu šancu. Manželstvo s fungujúcim sexuálnym životom manželov je oveľa silnejšie.

Deti a intimita.

Deti nemajú byť prítomné pri intímnych scénach ani len bozkávaní sa manželov. Deti by nemali videť nahotu svojich rodičov. Pozor na spoločné kúpelne s WC aj na takéto praktické veci treba myslieť v jednej domácnosti/

Aj medzi súrodencami opačného pohlavia musí byť zachovaná intimita. Vyhýbať sa spoločnému kúpaniu, také 5-6 ročné deti už vôbec nie, ale ani menšie. Toto zničí zdravú identitu dieťaťa, z toho vzniká krvysmilstvo. Na školách vidieť už deti prvých ročníkov závislé na pornografii.

Obliekanie

Mali by sme nosiť kvalitné a moderné veci, zamyslime sa nad tým, či by o náš odev losovali, tak ako o Ježišov odev. A k tomu treba financie, investovať aj v tejto oblasti.